Trusler

Målgruppe: HF, HHX, HTX, STX m.fl.

Varighed: 1.5 timer

Maks. antal deltagere: 30 elever

Pris: 450 kr.


Kriminelle sproghandlinger, retslingvistik og sprog i en digital virkelighed
 
I undervisningsforløbet TRUSLER arbejder eleverne med sprog indenfor danskfaget: hvad er sprog og kriminelle sproghandlinger, hvordan kan den samme formulering i én sammenhæng være lovlig, mens den i anden kontekst er ulovlig? Og hvad har internet og sociale medier betydet for trusselsbilledet?
Eleverne kommer rundt om begreber og tematikker, der knyttende sig til sprog og medier, såsom direkte og indirekte sproghandlinger, normer for sprog, genrer, retslingvistik, digital adfærd og netetik. Undervejs udfordres eleverne desuden til at forholde sig til og reflektere over, hvordan man meningsfuldt kan skelne sprogligt mellem trusler.
Forløbet engagerer eleverne med refleksions- og dilemmaøvelser, små skriveøvelser, samt tekstanalyse i form af sproglig demografisk profilering af selvvalgte trusler fra museets samling af autentiske trusselsbreve.

Lærervejledning og undervisningsmateriale

Lærervejledningen og undervisningsmaterialet giver konkrete forslag til opgaver og supplerende materialer, der kan anvendes før og efter museumsbesøget. Find materialet her:
Lærervejledning og undervisningsmateriale til TRUSLER (Ungdomsuddannelser)

Kernestof (Dansk)

  • Sproglige perspektiver
  • Mediemæssige perspektiver

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan diskutere definitioner af trusler og argumentere for, hvornår en sproglig ytring kan fortolkes som værende kriminel.
  • Eleverne kan definere og forklare begreberne direkte- og indirekte sproghandling og kan bringe disse i anvendelse ved selv at formulere sproglige eksempler.
  • Eleverne kan identificere sproglige virkemidler i fortolkningen af konkrete trusler.
  • Eleverne kan ved sproglig analyse, fortolkning og vurdering af autentiske trusler foretage sproglig demografisk profilering af en teksts mulige ophavsperson.
  • Eleverne kan reflektere og formulere sig om karakteristika ved sociale mediers indflydelse på udviklingen af trusler og kan drage paralleller til egne erfaringer med digital færden.

Bookinger foregår gennem vores elektroniske bookingsystem herunder.

tags: