Skyd efter benene

Målgruppe: HF, HHX, HTX, STX, VUC mfl.

Varighed: 1.5 timer

Maks. antal deltagere: 30 elever

Pris: 450 kr.


Gennem omvisning på Politimuseet vil eleverne få et indblik i, hvordan det danske politi har håndteret konflikter gennem tiden, og samtidig få visualiseret 18. maj 1993 gennem billeder og film.

Omvisningen vil give eleverne et indblik i, hvordan de voldsomme uroligheder d. 18. maj 1993 ændrede politiets måde at håndtere konflikter på.

Relevant undervisningsmateriale: Skyd efter benene >>

Undervisningsmaterialet "Skyd efter benene", der tager udgangspunkt i den skæbnesvangre nat, er opdelt i tre dele. Det introducerer eleverne for BZ-bevægelsen og det autonome miljø, det danske demokrati og politi samt selve begivenheden. Gennem omvisning på Politimuseet får eleverne indblik i, hvordan det danske politi har håndteret konflikter gennem tiden, og får samtidig visualiseret 18. maj 1993 gennem billeder og film.


Bookinger foregår gennem vores elektroniske bookingsystem herunder.