Forbrydelse og straf – filosofien bag

Målgruppe: HF, HHX, HTX, STX, VUC mfl.

Varighed: 1.5 time

Maks. antal deltagere: 30

Pris: 450 kr.


Hvorfor straffer vi og hvad kan tidligere tiders straffeideologier sige os om samfunds- og menneskesyn? Med afsæt i politiets, forbrydelsernes og straffenes historie, får eleverne indsigt i dansk kulturhistorie med nedslag fra middelalderen til i dag.

Undervisningsforløbet tager eleverne med ud på en historisk tidsrejse, der vil give syn for hvordan forskellige samfunds- og menneskesyn har defineret forbrydelser og begrundet straffe. Vi skal se på politiets rolle som bødler igennem historien, og hvordan forskellige styreformer igennem tiden har anskuet forbrydere, forbrydelser og straffe. Sanserne bringes i spil, når eleverne kommer helt tæt på tidligere tiders straffeformer: fedelen og den nihalede kat, mens museets gamle detentionscelle danner ramme for diskussion af bl.a. isolationsfængsling og brugen af tortur før og nu.

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af historien.
  • Eleverne kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvordan et samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.
  • Eleverne kan sammenligne tidligere tiders straffeideologi med den nuværende.
  • Eleverne kan forklare, hvad der tidligere er blevet fordømt som forbrydelser og hvordan disse forbrydelser blev straffet.
  • Eleverne kan diskutere og reflektere over, hvordan målet med at straffe har ændret sig.
  • Eleverne kan diskutere, hvad straffemetoder kan udsige om et samfund.
  • Eleverne kan diskutere sammenhæng mellem demokrati og retsstat (heriblandt retssikkerhed og menneskerettigheder). 

Bookinger foregår gennem vores elektroniske bookingsystem herunder.