Specialklasser

Vi modtager i Politimuseets skoletjeneste ofte besøg af specialklasser med børn og unge med forskellige indlæringsvanskeligheder. Vi tilrettelægger gerne forløb, der tager hensyn til elevernes styrker og svagheder. 

Vi anbefaler, at man kontakter den undervisningsansvarlige i skoletjenesten med henblik på tilrettelæggelse af et forløb, der passer jeres behov.