Trusler

Trusler Særudstilling

For første gang åbnes Rigspolitiets ellers hemmelige trusselsarkiv for offentligheden. I arkivet er der samlet trusler fra flere årtier. Der er trusler mod statsministre, kongehuset, politikere, embedsmænd og almindelige borgere. Et stort udvalg af disse trusler vises nu frem på Politimuseet i en ny særudstilling.

Udstillingen sætter fokus på truslernes stigende rolle i den offentlige debat og det moderne samfund, hvor de i tiltagende grad er blevet et problem. Truslerne perspektiveres af filmoptagelser med politikere og forskellige fagpersoner, der har oplevet trusler på nært hold. I nogle tilfælde har truslerne ændret deres liv.

Det stigende antal trusler rejser også nye udfordringer for politiets eksperter. Udstillingen giver derfor ligeledes et indblik i, hvordan politiet efterforsker trusler – en kompliceret disciplin, der har udviklet sig meget igennem de sidste årtier.

Politimuseets nye udstilling om trusler giver også et tankevækkende indblik i det danske samfund. Det er på sin vis et øjebliksbillede af Danmark. Hvad optager og oprører den danske befolkning her og nu? Og hvad har oprørt danskerne igennem tiderne? Det er et alternativt indblik i danmarkshistorien. Vi kan her følge, hvordan sproget, de mellemmenneskelige relationer og de politiske værdier skifter karakter. Udstillingen stiller ligeledes spørgsmålet: Er trusler det moderne samfunds skyggeside? Vor tids kommunikationsformer muliggør jo spredningen af trusler med langt større hast og til en langt videre kreds, end det tidligere har været tilfældet. Dette gælder især efter de sociale mediers fremkomst. De moderne medier sikrer en anonymitet, som er en betingelse for de trusler, vi ellers aldrig ville ytre ansigt til ansigt. Gør dette os mere afstumpede, og er vi altid bevidste om, at vi sender og formidler trusler, når vi bruger de moderne kommunikationsformer? Spørgsmålene er mange, og svarene er ikke enkle, men det er vigtigt at sætte problemet under debat. Politimuseets nye særudstilling skal tjene til dette.

Kontakt for nærmere information: Museumsleder Frederik Strand, tlf. 40971621, strand@politimuseum.dk 

Gå på opdagelse i Politimuseets egen app "Trusler" nedenfor eller via dette link