De Fordømte - forbrydelse og straf på De Vestindiske Øer

I anledning af hundredeåret for salget af De Vestindiske Øer åbner Politimuseet en ny særudstilling om politi- og retsforholdene i Dansk Vestindien. Udstillingen bygger på en række unikke genstande fra nogle af den sene kolonitids mest omtalte drabssager. Genstandene er under retssagerne transporteret fra Dansk Vestindien til Højesteret i København og er efterfølgende blevet opbevaret i politiets arkiver.

Drabssagerne giver et indblik i den alvorligste kriminalitet på De Vestindiske Øer. Men sagerne giver også mulighed for at tegne et billede af politi- og retsforholdene på de danske øer:

  • Hvordan opretholdt myndighederne sikkerhed, fred og orden i et område, der tidligere havde været præget af brutalt slaveri?
  • Hvem varetog efterforskning, hvem stod for de ordenspolitimæssige opgaver – og hvordan var retsforholdene?
  • Drabsmændene, hvem var de? Hvor på øerne kom de fra, og hvorfor begik de deres til tider bestialske forbrydelser?
  • Hvordan var det som dansk politimand at komme til et område, der lå tusinder af kilometer fra hjemlandet og var præget af en helt anden kultur?  

Bevarede breve fra danske politifolk til familien hjemme i Danmark viser, at tjenesten på øerne ikke altid var lige nem. Til tider følte politifolkene sig som fordømte, der – i lighed med de vestindiske drabsmænd indsat i Horsens Statsfængsel – ikke kunne vende tilbage til deres hjemland. Nogle af disse skæbnefortællinger kan man også stifte bekendtskab med i udstillingen.

Politimuseets udstilling om politi- og retsforholdene på De Vestindiske Øer giver dermed et sjældent indblik i et specielt, og på mange måder også mørkt, kapitel af politi- og danmarkshistorien. I flere henseender er det som at træde ind en anden verden med tragiske menneskeskæbner og helt specielle retsforhold, som man ikke så noget andet sted i det danske rige. Det er en glemt historie, som ikke desto mindre er vigtig at få frem i lyset.

Udstillingen åbnes den 17. maj, kl. 13, af rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.