Ondskab?

Målgruppe: HF, HHX, HTX, STX, VUC mfl.

Varighed: 1.5 time

Maks. antal deltagere: 30

Pris: 450 kr.


Hvad er ondskab, hvorfor handler nogle ondt og kan man overhovedet sige at nogle mennesker er onde? Med udgangspunkt i konkrete kriminalsager, vil eleverne via dialog og diskussion undersøge ondskabsbegrebet og dets definitioner

Elevernes holdninger og synspunkter kommer på prøve i undervisningsforløbet, der søger at åbne det abstrakte ondskabsbegreb op for eleverne ved refleksion, dialog og diskussion. Vi vil bl.a. se på og diskutere om ondskab kan være iboende menneskets natur og om ondskab alene kan tilknyttes handlinger.

Kompetenceområder

  • Socialpsykologi – gruppepsykologiske processer og social indflydelse. Individet skal forstås i forhold til andre. Menneskets adfærd, erfaring og tænkning udvikles i samspil men en bestemt social og kulturel kontekst.
  • Udviklingspsykologi – her fokuseres særligt på omsorg samt familiens betydning for et individs udvikling.  Der vil blive taget udgangspunkt i virkelige kriminalsager, hvorudfra der diskuteres, hvordan et menneske kan drives til ondskab.

Læringsmål

  • Eleverne kan forklare, hvordan ondskabsbegrebet har udviklet sig over tid.
  • Eleverne kan identificere forskellige former for ondskab med særligt fokus på begreberne: idealistisk og dæmonisk ondskab.
  • Eleverne kan diskutere og reflektere over, om hvorvidt man kan tale om onde mennesker eller onde handlinger.
  • Eleverne kan diskutere og reflektere over, hvad der kan drive mennesket til ondskab.
  • Eleverne kan diskutere og reflektere over, hvordan ondskab skal straffes. 

Bookinger foregår gennem vores elektroniske bookingsystem herunder.