Trusler

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1.5 timer

Maks. antal deltagere: 30 elever

Pris: 450 kr.


Kriminelle sproghandlinger, retslingvistik og sprog i en digital virkelighed
 
I undervisningsforløbet TRUSLER arbejder eleverne med sprog indenfor danskfaget: hvad er sprog og kriminelle sproghandlinger, hvordan kan den samme formulering i én sammenhæng være lovlig, mens den i anden kontekst er ulovlig? Og hvad har internet og sociale medier betydet for trusselsbilledet?
Eleverne kommer rundt om begreber og tematikker, der knyttende sig til sprog og medier, såsom direkte og indirekte sproghandlinger, normer for sprog, genrer, retslingvistik, digital adfærd og netetik. Undervejs udfordres eleverne desuden til at forholde sig til og reflektere over, hvordan man meningsfuldt kan skelne sprogligt mellem trusler.
Forløbet engagerer eleverne med refleksions- og dilemmaøvelser, små skriveøvelser, samt tekstanalyse (sproglig demografisk profilering) af selvvalgte trusler fra museets samling af autentiske trusselsbreve.

Lærervejledning og undervisningsmateriale

Lærervejledningen og undervisningsmaterialet giver konkrete forslag til opgaver og supplerende materialer, der kan anvendes før og efter museumsbesøget. Find materialet her:
 

Kompetenceområder (Dansk)

  • Læsning
  • Fortolkning
  • Kommunikation

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan definere og forklare begreberne direkte og indirekte sproghandlinger
  • Eleverne kan ved tekstanalyse af autentiske trusler foretage sproglig demografisk profilering af en teksts mulige ophavsperson
  • Eleverne kan reflektere og formulere sig om karakteristika ved sociale mediers indflydelse på udviklingen af trusler
  • Eleverne kan identificere og diskutere, hvorvidt udsagn afgivet digitalt er strafbare eller ej

 

 

 

Bookinger foregår gennem vores elektroniske bookingsystem herunder.