Velkommen til Politimuseet

Politimuseet er Danmarks eneste landsdækkende museum for politihistorie. Museet formidler viden om såvel politiets tidligste som seneste historie og ser det som sin opgave at skabe interesse for politihistoriske emner igennem samfundsaktuelle forskningsbaserede udstillinger.

Museets udstillinger er fordelt på to etager. På nederste etage beskrives politiets historie fra korpsets oprettelse i 1682 og frem til i dag. Anden etage er opdelt i fire temarum: Kriminalteknik, drab, prostitution og berigelseskriminalitet. Anden etage og museets mellemtrappe huser desuden museets særudstillinger, der skiftes løbende. Læs mere her >>